דבר המנהלת

רחלי אורן

הורים ותלמידים יקרים,

עם פתיחת שנה"ל תשע"ח מבקשת אני לברך אתכם בשנה טובה, פוריה ומלאה בעשייה חינוכית משמעותית.

בשנת הלימודים הנוכחית ימשיך בית הספר לפעול למען קידום התלמידים בכל המישורים הן בהיבט הלימודי
והן בהיבט החברתי הערכי.

אני רואה במגוון ההון האנושי של בית הספר קרקע פוריה להתפתחות והעצמה של כל אחד ואחת מבאי הספר.
הנחת היסוד היא כי חינוך טוב משמעו בראש ובראשונה טיפוח סביבה אנושית וחמה. סביבה אשר תעניק לנמצא
בה את היכולת והרצון לטפח את כישוריו ויכולותיו.

בית הספר שלנו הינו בית ספר קהילתי אשר חרט על דגלו את ערך הקהילתיות והשיתוף. אשר על כן, אנו רואים
בהורים שותפים לעשייה החינוכית. האפשרות לשיתוף מתבצעת הן ע"י השתתפות בהנהגת ההורים הכיתתית
והמוסדית  וכן בפעילויות שונות בבית הספר. אני מאמינה כי שיתוף פעולה ואכפתיות הם היסודות האמיתיים
של כולנו כבני אדם ובעזרתם נצליח להצמיח חברת תלמידים פעילה, יוזמת והישגית שמכבדת את הפרט ואת
השונות האישית. חברה בה הפרט ממצה את עצמו – תורם לקהילתו, מגלה רגישות לזולת ואוהב את עם ישראל
ומדינת ישראל.

אתר זה, מייצג את העשייה בבית הספר שלנו ומהווה אמצעי תקשורת נוסף וכלי עזר להזרמת המידע מתוך
בית הספר ואליו. אני תקווה כי נשכיל להשתמש בו לתועלתנו ולרווחתנו.

בברכת שנה פוריה, טובה ומבורכת,

רחלי אורן, מנהלת בית הספר וצוות שז"ר