דבר המנהלת

גלית אשכנזי

הורים יקרים,

ערך "השונות" והיופי שבשונות

החודש במסגרת התכנית "מפתח הלב" אנו לומדים ומתנסים בערך השונות. הלמידה וההתנסות החברתית-ערכית בחודש זה מאפשרות לכל תלמיד: לברר את השונות הקיימת בחברת הילדים, להתחשב ברגשות, בצרכים וברצונות של האחרים ולגלות כלפיהם כבוד וסובלנות. הלמידה בכיתות מתייחסת אל השונות כאל ערך התורם ומעשיר אותנו כחברה. המסר לתלמידים הוא קבלה, סובלנות וראיית היופי שבאחר ובתרבות ממנה הוא בא. ביום שישי האחרון התקיימה במה להעצמה בו קיבלו התלמידים תעודות על לקיחת חלק פעיל בערך החודש ועל גילוי רצינות בלמידה.

ובנוסף, במהלך השבוע יכירו וילמדו התלמידים על חג הסיגד של יהודי אתיופיה. את הפעילות תעביר סייעת מבית הספר.

הנהגת הורים פעילה

מחמם את הלב לראות את ההתגייסות של הורי ההנהגה בוועדות השונות למען תלמידי בית הספר: ועדת "נשק  וסע" כבר פועלת במלוא המרץ ומעודדת את ההורים להתנדב, ועדת קידום אקלים ומוגנות בחנה מחדש את התקנון הבית ספרי שיופץ בחודש הקרוב. ישיבת הנהגה שנייה תתקיים ביום רביעי ה-14.11 בין השעות 20:00-22:00. במהלך המפגש נמשיך לקדם את הועדות הבית ספריות.

תשלומי הורים:

במהלך השבוע תופץ אגרת תשלומי הורים לשנת תשע"ט. אנא הזדרזו לשלם כדי שנוכל לקיים את כל הפעילויות כסדרם. מבקשת להסדיר את תשלומי קרב עוד השבוע. על פי הנחיות העירייה תלמידים שהוריהם לא ישלמו (ולא מסיבות כלכליות) לא ישתתפו בתכניות קרב ויקבלו פעילות חלופית. אנא מנעו מצב לא נעים זה מהתלמידים ומהצוות החינוכי.

התנהלות בימי גשם וסערה

בימי גשם וסערה משמרות הזה"ב לא יעמדו במעברי החצייה. באחריות ההורים חצייה בטוחה של ילדם את הכביש. בימי גשם בהם התלמידים נשארים בכיתות ובמרחבי הלמידה, אנחנו מבקשים מהם לא לרוץ במסדרונות, ומעודדים אותם לפעילות של משחקי חברה, משחקי קופסה וקריאה. נודה להורים שישלחו: משחקי קופסא שאין בהם שימוש בבית, ספרי קריאה מיותרים ושטיחונים לרווחת התלמידים בכיתות ובמסדרונות.

אתר בית הספר

 אתר בית הספר פעיל. הנכם מוזמנים לבקר באתר ולהתרשם מהנעשה בבית הספר.

כתובת האתר: https://shazar.tik-tak.net/

בברכת חודש מוצלח ופורה,

גלית אשכנזי – מנהלת בית הספר

והצוות החינוכי