אחרי החגים - דבר המנהלת

"אחרי החגים יתחדש הכול יתחדשו וישובו ימי החול האוויר, העפר, המטר והאש גם אתה, גם אתה תתחדש..." ערך החודש

הורים יקרים,

חזרנו מחופשת סוכות להמשך שגרת למידה פורה ומשמעותית תוך דגש על יחסים בין אדם לחברו ומעורבות חברתית. כולנו נפעל ונעשה שזו תהיה שנה של הצלחות, שותפות והגשמה. פנינו להמשך עשייה פורה המקדמת הישגים לצד בניית אקלים חברתי תומך ובטוח. אקלים המאפשר לכל ילד להרגיש חשוב ומשמעותי בחברת הילדים.

נזכור ולא נשכח
לפני 23 שנים נרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין בתום עצרת תמיכה בתהליך השלום שהתקיימה בכיכר מלכי ישראל בתל-אביב. לרצח יצחק רבין יש מקום משמעותי בעיצוב הזהות של החברה הישראלית. התלמידים ילמדו בכיתות על האיש ופועלו, על חשיבות תרבות השיח גם בעת מחלוקת, על דמוקרטיה, מעורבות וסובלנות כלפי האחר. את טקס יום הזיכרון יערכו תלמידי כיתה ה'2 בהובלת המחנכת לינוי שמילוביץ .

תכנית קרב
תכניות "קרב למעורבות בחינוך" התחילו כבר בתחילת שנת הלימודים מתוך רצון לנצל את מלוא הזמן באופן מיטבי למען התלמידים. התוכניות מעשירות את עולם התלמידים ומעניקות להם הזדמנות לבטא מיומנויות וכישורים אישיים, ותורמות לעשייה חינוכית חברתית בבית הספר. התלמידים נהנים מאוד ממגוון התוכניות שנבחרו על ידי ועדת היגוי, לה היו שותפים ההורים והתלמידים. אחוזי הגבייה עדיין נמוכים, אני מבקשת מההורים שלא שילמו, להסדיר את התשלומים, בהקדם. על פי הנחיות העירייה תלמידים שהוריהם לא ישלמו(ולא מסיבות כלכליות) לא ישתתפו בתכניות קרב ויקבלו פעילות חלופית. אנא מנעו מצב לא נעים זה מהתלמידים ומהצוות החינוכי.

ישיבת הנהגת הורים ראשונה
ישיבת ההנהגה הראשונה תתקיים ביום רביעי ה-17.10 בשעה 20:00. במהלך הישיבה נתאם ציפיות למען טובת התלמידים וקידום מטרות בית הספר, נציג את מטרות בית הספר לשנת הלימודים תשע"ט ונבחר: יושב ראש, סגן יושב ראש וגזבר לשנת הלימודים תשע"ט.

מערך השעות הפרטניות והתוספתיות:
בחודש זה יחלו השעות הפרטניות והתוספתיות במהלך יום הלימודים ובסופו. השעות הפרטניות והתוספתיות יתמקדו בקידום הישגיים לימודיים ובהעשרה במקצועות הליבה. ילדים המשתתפים בתוכניות השונות יקבלו אישורים על כך.

התנהלות התלמידים בתום יום הלימודים:
בתום יום הלימודים כל הילדים יוצאים משטח בית הספר. תלמיד שסיים את לימודיו אינו רשאי להישאר בשטח בית הספר, וזאת מכיוון שאין צוות שיכול להשגיח על הילדים ובטיחותם. אנא דאגו לאסוף את ילדכם בזמן (פרט לתלמידי הצהרונים, בית התלמיד וכיתת אחים).

בברכת חזרה קלה לשגרה ושנת לימודים מוצלחת,
מנהלת בית הספר גלית אשכנזי והצוות החינוכי