לוח הצלצולים של בית הספר

שיעור

משעה

עד שעה

שגרת בוקר
8:00
8:15
שעה ראשונה
8:00
8:50
שעה שנייה
8:50
9:40
הפסקת אוכל
9:40
9:55
הפסקת חצר
9:55
10:15
שעה שלישית
10:15
11:00
שעה רביעית
11:00
11:45
הפסקת חצר
11:45
12:00
שעה חמישית
12:00
12:45
שעה שישית
12:45
13:30
הפסקה קטנה
13:30
13:35
שעה שביעית
13:35
14:20