נוהל כניסה לבית הספר

נוהל כניסה לבית הספר:

  1. מאבטח לא יאפשר כניסה של אדם שאינו תלמיד או איש סגל של המוסד לתחומי המוסד החינוכי במהלך יום הלימודים, ללא אישור של בעל תפקיד מהנהלת המוסד.
  2. אין להיכנס לכיתות במהלך יום הלימודים ללא אישור/ליווי הנהלת ביה"ס.
  3. חובה על המורשה להיכנס לבית הספר להציג תעודה מזהה ולהירשם אצל המאבטח.
  4. חובה על המאבטח לבדוק את תכולתו של התיק למרות שהמבקר קיבל אישור כניסה.
  5. המאבטח לא יאפשר לאף תלמיד לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים ללא אישור בכתב ע"י מזכירות ביה"ס ובליווי מבוגר.
  6. מאבטח רשאי לבדוק תיק תלמיד שנראה חשוד בנוכחות איש הוראה מהסגל החינוכי.
  7. הורים ומבקרים לא יורשו להיכנס עם נשק, גם אם הנשק פרוק ונמצא בתיק.
  8. חל איסור על מבקר / הורה לצלם בשטח ביה"ס ללא אישור הנהלת המוסד. ניתן לצלם בזמן טקס או מפגש כיתתי.
  9. הורה המעוניין להעביר פריט כלשהו לילדו ימסור לשומר והשומר ידאג להעביר לילד.
  10. תלמיד שסיים את לימודיו, אינו רשאי להישאר בשטח בית הספר מכיוון שכל תלמיד השוהה בשטח בית הספר חייב בהשגחת מבוגר ואין בתום יום הלימודים צוות שיכול להשגיח על הילדים ובטיחותם. אנא דאגו לאסוף את ילדכם בזמן (פרט לתלמידי הצהרונים ובית התלמיד).

אנא מכם הקפידו לשמור על הנהלים למען בטחון תלמידי בית הספר.

בברכה,

גלית אשכנזי

מנהלת בית הספר