דבר היועצת

ניתן לפנות ליפעת, יועצת בית ספר שז"ר באמצעות מזכירות בית הספר

נא להשאיר הודעה במזכירות בית הספר במספר 08-9458918 ואחזור בהקדם.

יפעת. יועצת שז"ר