בני ובנות מצווה

פרוייקט בנות המצווה
דע מאין באת לבני ובנות מצווה - תכנית העשרה חווייתית ייחודית בתחום הזהות היהודית לילדים מתבגרים לקראת גילאי בת/בר מצווה.

התכנית "דע מאין באת" מציעה העשרה חווייתית ייחודית בתחום הזהות האישית והקולקטיבית שלהם בחברה הישראלית, במדינה דמוקרטית ויהודית.

התכנית כוללת פעילות חווייתית כגון: טקסטים מארון הספרים היהודי המגוון, משחקי יצירה ושיח חווייתי, סיורים באתרי מורשת, בתי מדרש יוצר להורים ולילדים, כתיבה עם סופר סת"ם, מיצג וחקר נשים שעשו היסטוריה, טקס בת מצווה כיתתי ועוד.

התכנית מפגישה את הילדים עם סוגיות יהודיות באופן פלורליסטי ורלוונטי לחייהם כילדים ישראלים הגדלים בעידן פוסט מודרני, במאה ה-21. התכנית מתייחסת לשלושה ממדים: מעגל היהודי האישי – התבגרות ואחריות בזווית ובצליל יהודי, המעגל היהודי כתרבות ומסורת – המשכיות וחידוש טקסי בנות ובני מצווה וסוגיות שנלוות לכך, והמעגל היהודי החברתי-לאומי.

פרוייקט בנות המצווה פרוייקט בנות המצווה פרוייקט בנות המצווה פרוייקט בני ובנות מצווה

פעילות עם סופר סת"ם פעילות עם סופר סת"ם פעילות עם סופר סת"ם פעילות עם סופר סת"ם