בני ובנות מצווה

פרוייקט בנות המצווה
דע מאין באת לבני ובנות מצווה - תכנית העשרה חווייתית ייחודית בתחום הזהות היהודית לילדים מתבגרים לקראת גילאי בת/בר מצווה.

התכנית מפגישה את הילדים עם סוגיות יהודיות באופן פלורליסטי ורלבנטי לחייהם כילדים ישראלים הגדלים בעידן פוסט מודרני, במאה ה-21. התכנית מתייחסת לשלושה ממדים: מעגל היהודי האישי – התבגרות ואחריות בזווית ובצליל יהודי, המעגל היהודי כתרבות ומסורת – המשכיות וחידוש טקסי בנות ובני מצווה וסוגיות שנלוות לכך, והמעגל היהודי החברתי-לאומי. התכנית עוסקת בזהות היהודית באמצעות פעילות חווייתית: טקסטים מארון הספרים היהודי המגוון, משחקי יצירה ושיח חווייתי, סיורים באתרי מורשת, בתי מדרש יוצר להורים ולילדים, כתיבה עם סופר סת"ם, מיצג וחקר נשים שעשו היסטוריה, טקס בת מצווה כיתתי ועוד.

פרוייקט בנות המצווה פרוייקט בנות המצווה פרוייקט בנות המצווה פרוייקט בני ובנות מצווה

פעילות עם סופר סת"ם פעילות עם סופר סת"ם פעילות עם סופר סת"ם פעילות עם סופר סת"ם