חקלאות ואיכות הסביבה

חקלאות
התכנית מחזקת את הקשר של התלמיד לעולם הצומח באמצעות הקמה וטיפוח גינה חקלאית, טיפוח הנוי בבית-הספר ובכך ליצור מודעות לשמירה על איכות הסביבה.

“כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור” (דברים כ' 19).  

שֶמִי המדריך מפתח אצל תלמידי שכבה ג' מודעות לשמירת הטבע. התכנית מחזקת את הקשר של התלמיד לעולם הצומח באמצעות הקמה וטיפוח של גינה חקלאית, טיפוח הנוי בבית-הספר ושמירה על איכות הסביבה. 

בבית הספר הקמנו גינה לתפארת, התלמידים מטפחים את הירקות הגדלים בה באהבה רבה.

חקלאות ואיכות הסביבה
גינה חקלאות גינה חקלאות