רובוטיקה

רובוטיקה
התכנית חושפת את התלמידים לעולם הרובוטיקה תוך היכרות עם מרכיביו המגוונים: אלקטרוניקה, מכניקה, בנייה, תכנות ולוגיקה, במטרה ליצור הבנה ולעורר את הסקרנות הטבעית של התלמידים.

ייחודה של הערכה בכך שאינה מתמקדת ברובוטיקה בלבד אלא יוצרת חוויית למידה והתנסות הוליסטית לפיתוח מיומנויות שפה וחשבון. הילדים לומדים מילים ומושגים חדשים ומפתחים מגוון מיומנויות בתחומי השפה, המוטוריקה, ראיית המרחב, כישורים חברתיים, אלגוריתמיקה ועוד.