תכנית שיטה - מחשבים

שיטה
השיטה של ש.י.ט.ה - קידום כישורי המאה ה-21 בשילוב טכנולוגיה ותוכן. הילדים ייחשפו למושגים ומיומנויות טכנולוגיות בעולם המדיה והגרפיקה המתוקשבת ויבנו משחקים באמצעות כלים בסיסיים: word, excel. PPT. כמו כן, התלמידים יתנסו בהפקת אנימציה בסיסית ובהדפסות מתקדמות בתחום התלת-מימד.