תכנית שיטה - מחשבים

לוגו תכנית שיטה
השיטה של ש.י.ט.ה - קידום כישורי המאה ה-21 בשילוב טכנולוגיה ותוכן