תכניות העשרה ומצויינות

ביומימיקרי

תכנית ביומימיקרי – טכנולוגיה בהשראת הטבע במסגרת פרוייקט תלמידים חוקרים בשז"ר