ביומימיקרי

תכנית ביומימיקרי - טכנולוגיה בהשראת הטבע במסגרת פרוייקט תלמידים חוקרים בשז"ר

ביומימיקרי הוא תחום דעת מתפתח העוסק בחדשנות בהשראת הטבע, בחקר וחיקוי פתרונות הטבע לאתגרים טכנולוגיים שונים.

במהלך התכנית מכירים התלמידים את העולם הטכנולוגי, תוך הבנה של תרומת הטכנולוגיה להתפתחות האנושית.

התלמידים נחשפים לדוגמאות מהטבע שהיוו השראה לפיתוחים טכנולוגיים, מכירים את תהליך התיכון ומתנסים בהמצאה ובנייה של מוצר בהתאם לשלבי התיכון עד רמת מצגת ודגם.

במהלך שלבי הלמידה מתנסים התלמידים בתהליכי ”מיני חקר“, גילוי ופליאה מהסביבה הקרובה תוך שימוש במושגים טכנולוגיים והתנסות בחשיבה מופשטת לצורך חיבור בין הגילויים שבטבע לצורך האנושי.

כל זאת תוך שילוב עבודת צוות ויצירתיות לכל אורך הדרך ובשיטות הוראה מתקדמות.

התכנית תחל בתאריך 24.10.2018 בהובלת טלי כץ קופולוביץ – מובילת תחום מדעים