העשרה באנגלית

קבוצת העשרה באנגלית שכבה ה'-ו'

במסגרת לימודי ההעשרה באנגלית בשכבות ה'-ו' התלמידים יחשפו לתכנים מהיום יום, סירטונים, שירים, אקטואליה משחקים ועוד תוך שימת דגש על מיומנויות הדיבור והכתיבה. 

במהלך השיעורים התלמידים יכינו היצגים בנושאים נבחרים ויציגו בפני הכיתה באנגלית.

הלמידה הינה חוויתית ובהתאם לרמת התלמידים.