הגשת מועמדות למועצת תלמידים

05-10-2018 - 05-10-2018

בכל כיתה מוזמנים התלמידים להגיש מועמדות למועצת התלמידים

פרטים כלליים