מועצה חדשה נבחרה בקרב תלמידי בית הספר

ברכות לנציגים, מאחלים שנה פוריה ועשירה